Nasz zespół

W naszym biurze cenimy efektywną pracę zespołową. Wymaga ona zgranego zespołu a ten uzyskujemy dzięki odpowiedniemu doborowi jego członków  i  właściwemu zarządzaniu. W konsekwencji osiągamy efekt dodatniej synergii.

Współpracowników, praktykantów, stażystów dobieramy według klucza opartego na ocenie:

  • zaangażowania w pracę
  • skuteczności
  • kultury osobistej
  • etycznego podejścia do pracy
  • otwartości na innowacje
  • realizacji potrzeby samodoskonalenia

Stały rozwój kompetencji miękkich jest dla nas równie istotny jak doskonalenie kompetencji twardych.