Polski system podatkowy uważany jest za niespójny i skomplikowany. Niestabilne przepisy, kontrowersje  na gruncie podatkowym,  różnorodne interpretacje prawa podatkowego utrudniają bieżące prowadzenie działalności. Dodatkowo odpowiedzialność karno-skarbowa przedsiębiorcy są podstawowymi powodami dla których warto powierzyć prowadzenie rachunkowości doświadczonym księgowym.

Oferujemy przejęcie kompleksowej obsługi księgowej i kadrowej.

Zakres współpracy dobierany jest do indywidualnych potrzeb klienta.

Współpraca obejmuje m.in:

  • Umowę z profesjonalnym biurem rachunkowym
  • Weryfikację dostarczonych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
  • Bieżące porady i konsultacje
  • Dostęp do elektronicznego archiwum