Jak wynika z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie home.pl, wśród właścicieli i dyrektorów firm z sektora MSP, polscy przedsiębiorcy borykają się z licznymi trudnościami. Najczęściej wymienianym problemem są wysokie podatki oraz składki do ZUS-u, na które narzekało aż 61% ankietowanych.

Wśród innych wymienianych trudności, respondenci wskazywali na nieintuicyjne prawodawstwo i sprzeczne procedury (48%), wysokie koszty stałe prowadzenia działalności (38%), ceny niezbędnych produktów (17%), problemy z dostawami (14%), nieprzyjaznych urzędników (13%) oraz problemy z otrzymaniem dofinansowania działalności (2%) i korupcję (0,3%).

30% ankietowanych wskazało na problemy wynikające z przewagi konkurencji, a 17% na trudności z dostosowaniem się do stale zmieniającej się sytuacji na rynku. Przedsiębiorcy z sektora MSP narzekają także na nierzetelnych klientów (22%), którzy mają zbyt wysokie wymagania (8%) oraz ciepią na ograniczenia finansowe (4%).

Dużym problemem jest także rekrutacja wykwalifikowanej kadry pracowniczej, na co uwagę zwróciło aż 37% respondentów. 13% ankietowanych, jako poważny problem, podało także trudności związane z zapewnieniem odpowiednich szkoleń swoim pracownikom, co może sugerować, że sprawnie działająca i zarządzana firma potrafi najczęściej zadbać o kwalifikacje swojej kadry.

Odpowiedzią na problemy przedsiębiorców mogą być nowoczesne technologie. Odpowiednie oprogramowanie oraz rozwiązania informatyczne, dostosowane do profilu prowadzonej działalności, mogą skrócić przepływ informacji wewnątrz firmy oraz ułatwić zarządzanie zespołem.

W badaniu przeprowadzonym w dniach 15-27 kwietnia oraz 5-8 maja 2015 roku, wzięło udział 1086 właścicieli, dyrektorów oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie działalności firm z sektora MSP. Respondenci reprezentowali między innymi branże: samochodową, przetwórstwa przemysłowego, budowlaną, finansową, transportową, gastronomiczną oraz hotelarską.

Źródło: home.pl